Isus plače nad Jerusalimom jer nisu prepoznali Njega koji dolazi u ime Gospodnje. Kao što danas teolozi crkveni ne prepoznaju da on je taj koji je došao Jahve svemogući jedan Bog u imenu Isus .