„Adventure ride" ili avanturistička vožnja je vrsta sporta sve aktuelnijeg u svetu pa ikod nas. Cilj ovakvog sporta je suočiti se sa ličnom istrajnošću, snagom volje i želje za avanturom na dva točka, upoznavanjem novih destinacija, kultura, ljudi, stvaranjem novih prijateljstava, zajedno sa prirodom i slobodom koju ovakva vožnja pruža. Moto klub „NA DVA TOČKA" objedinjuje ljude okupljene oko zajedničkog interesa i osnovnih načela avanturističke vožnje sa ciljem da na neposredan i ličan način dožive avanturu i sve to prenesu na orginalan dokumentarni način putem emitovanja emisija. Takav način omogućava sponzorima i donatorima Moto kluba da budu reklamirani na razne pozitivne načine u sklopu emitovanja emisija. Na taj način možete predstaviti svoju firmu u širokom spektru kako kroz samo putovanje tako kasnije kroz emitovanje emisija. Na taj način popularizujemo zdrav stav pretežno mlađe populacije o bezbednoj vožnji, prijateljstvu, negovanju tradicije obilaženjem istorijskih za Srbiju značajnih destinacija, upoznavanju naroda , kultura i brisanju stereotipa i predrasuda o istim. Moto klub „NA DVA TOČKA" je do sad imao niz zapaženih vožnji u skoro svim zemljama okruženja, takođe i dalekim destinacijama Ukrajne i Rusije. Vozeći kroz Grčku i Albaniju obišli smo mesto stradanja Srpski heroja 1916-1918 na ostrvu Krfu i ostrvu Vido koje je proglašeno Srpskim Jerusalimom u čast naših predaka koji tu počivaju. U Rusiji smo prisustvovali obeležavanju 70 godina Staljingradske bitke, prešli 6500km a na tim a i ostalim mestima predstavljali smo grad i našu zemlju na najbolji moguć način.